Archiwa autora: admin

Studia podyplomowe – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją, która rozpocznie się już w MARCU 2022, liczba osób ograniczona, rezerwacja miejsca i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zp.put.poznan.pl

Program studiów łączy koncepcje: lean manufacturing, theory of constraints, six sigma i obejmuje wiedzę i praktykę dotyczącą:

 • organizacji przepływu produkcji – strategie, metody planowania i sterowania produkcją, informatyzacja produkcji
 • organizacji procesów pomocniczych – koncepcje i metody mające wpływ na stabilizację procesów produkcyjnych (TPM, SMED, 5S, standaryzacja pracy)
 • zarządzania kadrą produkcyjną i jej rozwoju – przywództwo, LeanLeader, rozwój kompetencji pracowników
 • zarządzania i doskonalenia procesów produkcji – analiza procesów, metody rozwiązywania problemów, zarządzanie zmianami.

Studia kierujemy do kadry menadżerskiej, kierowników, liderów, inżynierów procesu, mistrzów, brygadzistów oraz osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie w realizację procesów produkcji.

Co nas wyróżnia:

 • zajęcia prowadzone przez praktyków z najlepszych wielkopolskich przedsiębiorstw
 • wybrane zajęcia prowadzone w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • zajęcia w formie warsztatów zdalnych, symulacji dydaktycznych i gier biznesowych
 • połączenie zagadnień inżynierskich z najnowszymi trendami w zarządzaniu produkcją
 • jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i on-line

Więcej informacji na www.zp.put.poznan.pl lub telefonicznie 508-342-563.

Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0

Zasady naboru:

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń: do 30.10.2020.

Terminy zajęć:

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w zjazdach:
piątek – godz. 15.30 – 20.00;
sobota – godz. 8.00 – 14.00;

UWAGA!!! – Z uwagi na COVID-19 większość zajęć na 1 semestrze drugiej edycji zrealizowana będzie w formie zdalnej.

Profil kształcenia:

Celem studium podyplomowego jest przybliżenie koncepcji Przemysł 4.0 oraz przedstawienie technologii umożliwiających jego implementacje w przedsiębiorstwie. Słuchacze zapoznają się z możliwością zastosowania systemów informatycznych na różnych etapach cyklu życia wyrobu.

Studium kierowane jest zarówno do Słuchaczy chcących pozyskać podstawowe informacje dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie jak również dla tych którzy, chcą nabyć umiejętności w posługiwaniu się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie produktem i procesem.

Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej ( w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych) dotyczącej zastosowania nowych metod i technik informatycznych w innowacyjnym podejściu do zarządzania rozwojem produktu w koncepcji Przemysł 4.0. Cykl zajęć obejmować będzie zagadnienia w obszarze:

 • podstawy koncepcji Przemysł 4.0
 • możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w Przemysł 4.0
 • zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia wyrobu
 • definiowania wymagań dla projektowanego produktu
 • zarządzania projektem inżynierskim (organizacja zespołu projektowego, harmonogramowanie projektu, przydział zasobów projektowych itp.)
 • metod wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie
 • metodyk projektowania inżynierskich baz danych na potrzeby gromadzenia i przetwarzania wiedzy i danych o produkcie i procesie
 • nowoczesnych technik projektowania wyrobów (z uwzględnieniem ekoprojektowania)
 • nowoczesnych technik planowania procesów technologicznych opartych o narzędzia sztucznej inteligencji
 • metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją
 • symulacji procesów produkcyjnych
 • narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie cyklem życia wyrobu – PLM (integracja na poziomie danych i procesów)

Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

 • założeń Przemysłu 4.0
 • zintegrowanego projektowania wyrobu z wykorzystaniem systemów informatycznych
 • projektowania i doskonalenia procesów związanych z rozwojem wyrobu
 • realizacji procesów w nowoczesnych narzędziach informatycznych.

Strona internetowa:

www.przemysl40.put.poznan.pl

Kontakt:

Damian Grajewski – tel. 61 665 2718

damian.grajewski@put.poznan.pl

Studia podyplomowe – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ X Edycja

Serdecznie zapraszamy na 10 edycję studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją, która rozpocznie się już w PAŹDZIERNIKU 2020, liczba osób ograniczona, rezerwacja miejsca i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zp.put.poznan.pl

Program studiów łączy koncepcje: lean manufacturing, theory of constraints, six sigma i obejmuje wiedzę i praktykę dotyczącą:

 • organizacji przepływu produkcji – strategie, metody planowania i sterowania produkcją, informatyzacja produkcji
 • organizacji procesów pomocniczych – koncepcje i metody mające wpływ na stabilizację procesów produkcyjnych (TPM, SMED, 5S, standaryzacja pracy)
 • zarządzania kadrą produkcyjną i jej rozwoju – przywództwo, LeanLeader, rozwój kompetencji pracowników
 • zarządzania i doskonalenia procesów produkcji – analiza procesów, metody rozwiązywania problemów, zarządzanie zmianami.

Studia kierujemy do kadry menadżerskiej, kierowników, liderów, inżynierów procesu, mistrzów, brygadzistów oraz osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie w realizację procesów produkcji.

Co nas wyróżnia:

  • zajęcia prowadzone przez praktyków z najlepszych wielkopolskich firm
  • wybrane zajęcia prowadzone w firmach produkcyjnych
  • zajęcia w formie warsztatów, symulacji dydaktycznych i gier biznesowych
  • połączenie zagadnień inżynierskich z najnowszymi trendami w zarządzaniu produkcją
  • jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć zarówno w trybie satcjonarnym, jak i on-line

Więcej informacji na www.zp.put.poznan.pl lub telefonicznie 508-342-563

Studia podyplomowe – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Serdecznie zapraszamy na VI edycję studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją – www.zp.put.poznan.pl
VI edycja rozpocznie się w październiku 2018. Dla osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy do końca maja przygotowano specjalną ofertę cenową. Płatność za studia, bez względu na termin zgłoszenia –  wrzesień 2018.

Program studiów łączy koncepcje: lean manufacturing, theory of constraints, six sigma i obejmuje wiedzę i praktykę dotyczącą:

 • organizacji przepływu produkcji – strategie, metody planowania i sterowania produkcją, informatyzacja produkcji
 • organizacji procesów pomocniczych – koncepcje i metody mające wpływ na stabilizację procesów produkcyjnych (TPM, SMED, 5S, standaryzacja pracy)
 • zarządzania kadrą produkcyjną i jej rozwoju – przywództwo, LeanLeader, rozwój kompetencji pracowników
 • zarządzania i doskonalenia procesów produkcji – analiza procesów, metody rozwiązywania problemów, zarządzanie zmianami.

Studia kierujemy do kadry menadżerskiej, kierowników, liderów, inżynierów procesu, mistrzów, brygadzistów oraz osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie w realizację procesów produkcji.

Co nas wyróżnia:

  • zajęcia prowadzone przez praktyków z najlepszych wielkopolskich firm
  • wybrane zajęcia prowadzone w firmach produkcyjnych
  • zajęcia w formie warsztatów, symulacji dydaktycznych i gier biznesowych
  • połączenie zagadnień inżynierskich z najnowszymi trendami w zarządzaniu produkcją
Więcej informacji na www.zp.put.poznan.pl lub telefonicznie 508-342-563.

Zapytania ofertowe do projektu motoZIP

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej od stycznia 2018 roku będzie realizował projekt pt. motoZIP – rozwój kompetencji w zarządzaniu i inżynierii produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego. Zainteresowane firmy  mogą złożyć ofertę na usługi opisane w załączonych poniżej plikach.

 1. Zapytanie ofertowe_Analiza rysunku technicznego
 2. Zapytanie ofertowe_Autokar
 3. Zapytanie ofertowe_Catering
 4. Zapytanie ofertowe_ECDL
 5. Zapytanie ofertowe_IATF
 6. Zapytanie ofertowe_Język Angielski
 7. Zapytanie ofertowe_Język Niemiecki
 8. Zapytanie ofertowe_MS Project
 9. Zapytanie ofertowe_Ubezpieczenie NNW

Studia podyplomowe – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Serdecznie zapraszamy na V edycję studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją – www.zp.put.poznan.pl

Program studiów łączy koncepcje: lean manufacturing, theory of constraints, six sigma i obejmuje wiedzę i praktykę dotyczącą:

 • organizacji przepływu produkcji – strategie, metody planowania i sterowania produkcją, informatyzacja produkcji
 • organizacji procesów pomocniczych – koncepcje i metody mające wpływ na stabilizację procesów produkcyjnych (TPM, SMED, 5S, standaryzacja pracy)
 • zarządzania kadrą produkcyjną i jej rozwoju – przywództwo, LeanLeader, rozwój kompetencji pracowników
 • zarządzania i doskonalenia procesów produkcji – analiza procesów, metody rozwiązywania problemów, zarządzanie zmianami.

Studia kierujemy do kadry menadżerskiej, kierowników, liderów, inżynierów procesu, mistrzów, brygadzistów oraz osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie w realizację procesów produkcji.

Co nas wyróżnia:

  • zajęcia prowadzone przez praktyków z najlepszych wielkopolskich firm
  • wybrane zajęcia prowadzone w firmach produkcyjnych
  • zajęcia w formie warsztatów, symulacji dydaktycznych i gier biznesowych
  • połączenie zagadnień inżynierskich z najnowszymi trendami w zarządzaniu produkcją
Więcej informacji na www.zp.put.poznan.pl lub telefonicznie 508-342-563.

Konferencja MANUFACTURING 2017 zakończona sukcesem!

Konferencja MANUFACTURING 2017 zakończona sukcesem!

W dniach 24-26 października 2017 odbyła się 5 edycja międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej MANUFACTURING, której organizatorem jest Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Celem konferencji było zaprezentowanie środowisku naukowemu i przemysłowemu tendencji rozwoju i osiągnięć w obszarze szeroko pojętego wytwarzania.

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna MANUFACTURING posiada już 15 letnią historię, jej prekursorem jest prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss. Przewodniczącym Rady Naukowej 5 edycji MANUFACTURING 2017 był prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr inż. Magdalena Diering.

W 5 edycji konferencji MANUFACTURING 2017 wzięło udział prawie 200 osób, w tym 126 naukowców z 14 krajów, którzy zaprezentowali 92 prace. Prezentacje wygłaszane były podczas sesji naukowych podzielonych na pięć obszarów tematycznych:

 • inżynieria produkcji,
 • projektowanie, budowa oraz badania maszyn i urządzeń,
 • projektowanie procesów technologicznych i montażu,
 • systemy pomiarowe i inżynieria jakości,
 • inżynieria materiałowa.

Zorganizowano również sesję studencką, podczas której referaty wygłaszali przedstawiciele wydziałowych kół naukowych, prezentując zrealizowane projekty naukowe.

Dziękujemy studentom Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania za wsparcie organizacyjno-techniczne!

Zapraszamy na https://www.facebook.com/manufacturing2017/

Prezentacja efektów pracy projektowej studentów ZiIP specjalności IP realizowanej w przedsiębiorstwie Modertans Poznań Sp. z o.o.

W dniu 07.06.2017 r. studenci II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji specjalności Informatyzacja Produkcji zaprezentowali efekty semestralnej pracy projektowej z przedmiotu Praca przejściowa. Projekt  realizowany był w przedsiębiorstwie Modertans Poznań Sp. z o.o. W spotkaniu podsumowującym wzięli udział przedstawiciele firmy Modertrans Poznań Pan Jarosław Bakinowski – Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Cholewa – Kierownik Działu Logistyki oraz Pan Marek Ciesielski – Kierownik Działu Techniczno – Logistycznego. Ze strony Politechniki Poznańskiej Pan Jan Uniejewski, Prodziekan WBMiZ oraz Ewa Dostatni, opiekun projektu.

Celem projektu było opracowanie  koncepcji usprawnienia gospodarki magazynowej i obiegu części w cyklu produkcyjnym w firmie MODERTRANS. W projekcie brało udział szesnastu studentów. Opiekunem projektu ze strony przedsiębiorstwa był Pan Krzysztof Cholewa. W ramach prac wykonano analizę stanu obecnego przedsiębiorstwa, opracowano nową koncepcję funkcjonowania gospodarki magazynowej (łącznie z organizacją powierzchni magazynowych) oraz zaproponowano wdrożenie rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie gospodarką magazynową.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że taka forma prowadzenia zajęć w ramach Pracy przejściowej okazała się bardzo satysfakcjonująca zarówno dla przedsiębiorstwa jak i studentów. Przedsiębiorstwo otrzymało materiały, które może wykorzystać podczas usprawnienia procesów magazynowych, natomiast studenci mogli zastosować wiedzę teoretyczną zdobytą podczas studiów do rozwiązania rzeczywistych problemów występujących w przedsiębiorstwie.