bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

Studia podyplomowe

Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0

Profil kształcenia:

Celem studium podyplomowego jest przybliżenie koncepcji Przemysł 4.0 oraz przedstawienie technologii umożliwiających jego implementacje w przedsiębiorstwie. Słuchacze zapoznają się z możliwością zastosowania systemów informatycznych na różnych etapach cyklu życia wyrobu.

Studium kierowane jest zarówno do Słuchaczy chcących pozyskać podstawowe informacje dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie jak również dla tych którzy, chcą nabyć umiejętności w posługiwaniu się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie produktem i procesem.

Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej ( w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych) dotyczącej zastosowania nowych metod i technik informatycznych w innowacyjnym podejściu do zarządzania rozwojem produktu w koncepcji Przemysł 4.0. Cykl zajęć obejmować będzie zagadnienia w obszarze:

 • podstawy koncepcji Przemysł 4.0
 • możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w Przemysł 4.0
 • zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia wyrobu
 • definiowania wymagań dla projektowanego produktu
 • zarządzania projektem inżynierskim (organizacja zespołu projektowego, harmonogramowanie projektu, przydział zasobów projektowych itp.)
 • metod wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie
 • metodyk projektowania inżynierskich baz danych na potrzeby gromadzenia i przetwarzania wiedzy i danych o produkcie i procesie
 • nowoczesnych technik projektowania wyrobów (z uwzględnieniem ekoprojektowania)
 • nowoczesnych technik planowania procesów technologicznych opartych o narzędzia sztucznej inteligencji
 • metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją
 • symulacji procesów produkcyjnych
 • narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie cyklem życia wyrobu – PLM (integracja na poziomie danych i procesów)

Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

 • założeń Przemysłu 4.0
 • zintegrowanego projektowania wyrobu z wykorzystaniem systemów informatycznych
 • projektowania i doskonalenia procesów związanych z rozwojem wyrobu
 • realizacji procesów w nowoczesnych narzędziach informatycznych.

Strona internetowa:

przemysl40.put.poznan.pl

Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

„Zarządzanie jakością w teorii i praktyce” łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia. Słuchacz zdobywa zarówno praktyczne umiejętności i kompetencje jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz doskonalenia procesów produkcyjnych i biznesowych. Takie połączenie praktyki z teorią pozwala lepiej zrozumieć systemowy kontekst zarządzania oraz sprzyja byciu nie tylko odtwórcą, ale i kreatorem.

Dlatego w pierwszym semestrze słuchacze zapoznają się ogólnie z najważniejszymi współczesnymi koncepcjami zarządzania i doskonalenia (standardy ISO 9001, Kaizen, Lean, Six Sigma). W semestrze drugim studiują zagadnienia z wybranej przez siebie specjalności. Zajęcia w semestrze drugim mają przede wszystkim charakter ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów a także projektów.

Słuchacz może wybrać jedną z trzech specjalności:

 • Lean KAIZEN
 • Lean SIX SIGMA
 • Systemy zarządzania

Blok przedmiotów specjalnościowych zawiera:

 1. Systemy zarządzania: wykłady i ćwiczenia dotyczące spełnienia wymagań norm ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO TS 16949, warsztaty: audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania, studium przypadku oraz realizację projektu końcowego
 2. Lean KAIZEN; wykłady, warsztaty i ćwiczenia z organizacji i doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, TPM, SMED, 5S, kultury Kaizen, standaryzacji pracy oraz realizację projektu Lean (wdrożenie w przedsiębiorstwie)
 3. LEAN SIX SIGMA: wykłady, warsztaty i ćwiczenia z narzędzi statystycznych Six Sigma, doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, planowania i prowadzenia eksperymentów DOE, narzędzia MiniTab, analizy systemów pomiarowych – MSA, analizy FMEA oraz realizację projektu zgodnego z metodyką DMAIC (wdrożenie w przedsiębiorstwie).

Informacje szczegółowe:

www.mqe.put.poznan.pl

Organizacja i zarządzanie produkcją

Program studiów łączy koncepcje: lean manufacturing, theory of constraints, six sigma i obejmuje:

 • organizację przepływu produkcji – strategie, metody planowania i sterowania produkcją (system kanban, przepływ jednej sztuki), informatyzacja produkcji
 • organizację procesów pomocniczych – koncepcje i metody mające wpływ na stabilizację procesów produkcyjnych (TPM, SMED, 5S, standaryzacja pracy)
 • zarządzanie kadrą produkcyjną i jej rozwój – przywództwo, LeanLeader, rozwój kompetencji pracowników
 • zarządzanie i doskonalenie procesów produkcji – analiza procesów, metody rozwiązywania problemów, zarządzanie zmianami.

Studia kierowane są do kadry menadżerskiej, kierowników, liderów, inżynierów procesu, mistrzów, brygadzistów oraz osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie w realizację procesów produkcji.

Nasi partnerzy

Chcąc przekazać wiedzę praktyczną naszym słuchaczom zaprosiliśmy do współpracy wykładowców z następujących przedsiębiorstw:

 •     Aesculap-Chifa Sp.z o.o.
 •     ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
 •     HIT – Kody Kreskowe Sp. J.
 •     Inteva Products Poland Sp. z o.o.
 •     Solaris Bus & Coach S.A.
 •     Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 •     R. Twining and Company Sp. z o.o.

Co nas wyróżnia:

 • połączenie wiedzy podstawowej z koncepcją lean manufacturing, theory of constraints i six sigma
 • zajęcia w formie warsztatów i symulacji dydaktycznych
 • wybrane zajęcia prowadzone w firmach produkcyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  telefoniczny – Justyna Trojanowska – 508 342 563.

Informacje szczegółowe:

www.zp.put.poznan.pl

Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu

Obszar tematyczny studiów obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem komputerowych systemów inżynierskich CAD / CAM  /CAE w projektowaniu, oraz wykorzystanie systemów Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Virtual Reality, Reverse Engineering w rozwoju wyrobu.

Ramowy program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Projektowanie w systemach CAD
 • Obliczenia inżynierskie z wykorzystaniem MES
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Projektowanie technologii w systemach CAM
 • Drukowanie 3D w szybkim prototypowaniu
 • Techniki inżynierii odwrotnej
 • Techniki wirtualnego projektowania
 • Zintegrowane systemy projektowania
 • Zarządzanie dokumentacją projektową

Informacje szczegółowe: www.cax.put.poznan.pl

Roman Konieczny, telefon: 61 665 2718, e-mail: roman.konieczny@put.poznan.pl

Anna Karwasz, telefon: 61 665 2718, e-mail: anna.karwasz@put.poznan.pl

valentines daywishes Promise Day valentines day quotes