bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

Publikacje

ROK 2015

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

 • Functionality assessment of ecodesign support system; Ewa DOSTATNI, Jacek DIAKUN, Damian GRAJEWSKI, Radosław WICHNIAREK, Anna KARWASZ; Management and Production Engineering Review; 2015; volume 6, number 1, str. 10 -15
 • Projektowanie wyrobów AGD uwzględniające wykorzystanie metod inwentycznych; Ewa DOSTATNI, Jolanta PIECHOWIAK, Łukasz KOWALSKI; Zarządzanie przedsiębiorstwem; 2015; Nr 2 (2015), str 9-17
 • Influence Of Marker Arrangement On Positioning Accuracy Of Objects In A Virtual Environment; Filip GÓRSKI, Radosław WICHNIAREK, Wiesław KUCZKO, Przemysław ZAWADZKI, Paweł BUŃ; Advances in Science and Technology. Research Journal; 2015; 9(28), str. 112-119
 • Strength Of Abs Parts Produced By Fused Deposition Modelling Technology – A Critical Orientation Problem; Filip GÓRSKI, Radosław WICHNIAREK, Wiesław KUCZKO, Przemysław ZAWADZKI, Paweł BUŃ; Advances in Science and Technology Research Journal; 2015; 9(26), str. 12-19
 • Application Of Additively Manufactured Polymer Composite Prototypes In Foundry; Filip GÓRSKI, Radosław WICHNIAREK, Wiesław KUCZKO, Przemysław ZAWADZKI, Paweł BUŃ; Advances in Science and Technology Research Journal; 2015; 9(26), str.20-27
 • Experimental determination of critical orientation of abs parts manufactured using fused deposition modelling technology; Filip GÓRSKI, Radosław WICHNIAREK, Wiesław KUCZKO, Jacek ANDRZEJEWSKI Advances in Science and Technology Research Journal; 2015; 9(26), str. 1-13
 • Applications Use Standardized Work Purpose of Increase The Production Capacity – A Case Study; Justyna TROJANOWSKA, Paulina REWERS, Michał MANDZIUK; Research in Logistics & Production; 2015; str. 191-200
 • Organizacja przepływu ciągłego w procesie produkcyjnym z uwzględnieniem zmienności zapotrzebowania na wyroby; Krzysztof ŻYWICKI, Paulina REWERS; Zarządzanie Przedsiębiorstwem; 2015; 1/2015, s. 39-47
 • Zmniejszenie udziału czasu przezbrajania w dostępnym czasie pracy maszyn; Krzysztof ŻYWICKI, Przemysław CHABOWSKI, Piotr DWORCZAK; Zarządzanie Przedsiębiorstwem; 2015; 3/2015, s. 34-40
 • Requirements elicitation of passengers with reduced mobility for the design of high quality, accessible and inclusive public transport services; Beata STARZYŃSKA, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Marta GRABOWSKA, Jacek DIAKUN, E. WIĘCEK-JANKA, L. SCHNIEDER, N. SCHLUETER, J. P. NICKLAS; Management and Production Engineering Review; 2015; volume 6, number 3, str. 70-76
 • Koncepcja Human Lean Green jako in¬strument zapewnienia zrównoważonego rozwoju organizacji ukierunkowany na wzrost jej efektywności; Beata STARZYŃSKA, Mariusz BRYKE; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2015; Nr 377, str. 119-136
 • Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży; Beata STARZYŃSKA, Marta GRABOWSKA, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Jacek DIAKUN; Czasopismo TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO; 2015; numer 11-12
 • Measurement system analysis Combined with Shewhart’s Approach; Magdalena DIERING, Adam HAMROL, Agnieszka KUJAWIŃSKA; Key Engineering Materials; 2015; Vol. 637, str. 7-11

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 • Shortening changeover time – an industrial study; Justyna TROJANOWSKA, Krzysztof ŻYWICKI, José Mendes MACHADO, Maria Leonilde R. VARELA; 10ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informaçã,; 2015; Vol. II – Artigos, str. 92-97

MONOGRAFIE NAUKOWE

 • Strategie i ppraktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne; Adam HAMROL; Wydawnictwo Naukowe PWN; 2015
 • Ocena wdrożeń systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych; Ewa DOSTATNI, Anna LEPIESZKO, Paulina NIEŚCIEROWICZ; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcji; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; 2015
 • Doskonalenie stanowiska montażu filtrów powietrza – studium przypadku; Justyna TROJANOWSKA, Paulina REWERS, Przemysław CHABOWSKI; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcji; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; 2015
 • Zwiększenie dostępności maszyn CNC poprzez udoskonalenie organizacji przezbrojeń; Anna KARWASZ, Przemysław CHABOWSKI; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcji; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; 2015
 • Poprawa elastyczności systemu produkcyjnego w wyniku skrócenia czasów przezbrojeń maszyn w branży drzewnej; Krzysztof ŻYWICKI, Paulina REWERS, Przemysław CHABOWSKI; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcji; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; 2015
 • Szacowanie poziomu zgodności ocen w kontroli wizualnej – problemy w wyznaczaniu współczynników typu Kappa; Magdalena DIERING, Adam HAMROL, Krzysztof DYCZKOWSKI; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcji; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; 2015
 • Zarządzanie procesami i projektami, Model systemu sterowania przepływem produkcji wieloasortymentowej; Justyna TROJANOWSKA, Krzysztof ŻYWICKI; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej; 2015
 • Application of lean manufacturing to improve the production process – case study; Justyna TROJANOWSKA, Paulina REWERS; Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”; Innowacje w logistyce. Współczesne i przyszłościowe trendy rozwoju; 2015
 • Development Of A New Low-Cost Device For Mechanical Tracking Of Human Body Movements In Virtual Space; Filip GÓRSKI, Radosław WICHNIAREK, Wiesław KUCZKO, Paweł BUŃ, Krzysztof ZIĘNTEK; Perfekta info; Advanced Technologies In Designing, Engineering And Manufacturing Research Problems; 2015
 • Prototypowanie zindywidualizowanej ortezy nadgarstka z zastosowaniem technik wytwarzania przyrostowego; Filip GÓRSKI, Radosław WICHNIAREK, Wiesław KUCZKO, Paweł BUŃ, Marta BURDZIŃSKA; Perfekta info; Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu. Problemy badawcze; 2015
 • Projekt i szybkie wytwarzanie spersonalizowanej protezy kończyny dolnej; Filip GÓRSKI, Radosław WICHNIAREK, Wiesław KUCZKO, Paweł BUŃ; 1; Michalina JANKOWSKA; Perfekta info; Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu. Problemy badawcze; 2015
 • Zwiększenie dostępnego czasu pracy; Krzysztof ŻYWICKI, Paulina REWERS; Wydawca Politechnika Lubelska; Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji; 2015
 • Organizacja przepływu ciągłego w procesie montażu wyrobów; Krzysztof ŻYWICKI; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Zarządzanie procesami i projektami; 2015
 • Zastosowanie systemów śledzenia ruchów użytkownika w wirtualnej rzeczywistości; Paweł BUŃ; Wydawca CREATIVETIME; Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 2; 2015

ROK 2014

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

 • Estimating recycling cost at product design stage; Ewa DOSTATNI, Anna KARWASZ, Jacek DIAKUN; Zarządzanie przedsiębiorstwem; 2014; 1(2014), str. 20–25
 • Doskonalenie efektywności procesu produkcji z wykorzystaniem mapy strumienia wartości — case study; Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI; Gospodarka Materiałowa i Logistyka; 2014; tom 9, str. 17-24
 • Application of additive technology of fused deposition modeling for manufacturing small series of elastic models; Radosław WICHNIAREK, Filip GÓRSKI, Wiesław KUCZKO; Applied Computer Science;2014; vol. 10, no. 2, str. 20-31
 • Automatyzacja procesu projektowania rur giętych w oparciu o parametryczny system CAD; Przemysław ZAWADZKI, Radosław WICHNIAREK; Maciej KOWALSKI, Grzegorz KLIŃSKI; Mechanik; 2014; nr 2, 7 st. CD-ROM
 • Projektowanie wyrobów w środowisku CAD 3D z uwzględnieniem wymogów recyklingowych; Ewa DOSTATNI, Jacek DIAKUN, Damian GRAJEWSKI, Radosław WICHNIAREK, Anna KARWASZ; Mechanik; 2014; nr 2, 10s. CD-ROM
 • Impact strength of ABS parts manufactured using fused deposition modeling technology; Filip GÓRSKI, Wiesław KUCZKO, Radosław WICHNIAREK; Archives of Mechanical Technology and Automation (Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji); 2014; vol. 34, no. 1, str. 3-12
 • Influence of filling type on strength of parts manufactured by Fused Deposition Modelling; Filip GÓRSKI, Radosław WICHNIAREK, Wiesław KUCZKO; Journal of Machine Engineering; 2014; vol. 14, no. 3, str. 113-125
 • Weryfikacja metody obliczania odbłyśników opraw oświetleniowych; Wiesław KUCZKO, Krzysztof WANDACHOWICZ; Przegląd Elektrotechniczny; 2014; nr 1, str. 281-284
 • Analysis of Non-Uniform Distribution of the Equivalent Stress by Selected Multiaxial Fatigue Criteria in Butt-Welded Joint; Wiesław KUCZKO, Przemysław STASIUK, Aleksander KAROLCZUK; Acta Mechanica et Automatica; 2014; vol. 8, no. 2, str. 79-82
 • Evaluation of documents’ quality in Quality Management Systems; Łukasz GRUDZIEŃ; Research in Logistics & Production; 2014; vol 4 no 1, str. 81-90
 • Practical Applications of Quality Tools in Polish Manufacturing Companies; Beata STARZYŃSKA; Organizacija; 2014; vol. 47 no 3, str. 153-164

MONOGRAFIE NAUKOWE

 • Proekologiczne projektowanie wyrobów w środowisku CAD 3D z zastosowaniem technologii agentowej; Ewa DOSTATNI, Jacek DIAKUN, Anna KARWASZ, Damian GRAJEWSKI, Radosław WICHNIAREK; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; 2014
 • Managing the Enterprise of the Future; Human Aspects of the Measurement System Analysis; Magdalena DIERING, Agnieszka KUJAWIŃSKA; Published by AHFE Conference © 2014; Advances in The Ergonomics in Manufacturing; 2014
 • Managing the Enterprise of the Future; Influence of selected ergonomics factors on the effectiveness of quality control. Case study; Agnieszka KUJAWIŃSKA, Fryderyk WACHOWIAK; Published by AHFE Conference © 2014; Advances in The Ergonomics in Manufacturing; 2014
 • Managing the Enterprise of the Future; Analysis of shift work system influence on visual inspection effectiveness; Agnieszka KUJAWIŃSKA, Adam HAMROL, VOGT Katarzyna; Published by AHFE Conference © 2014; Advances in The Ergonomics in Manufacturing; 2014
 • Koncepcja systemu agentowego wspomagającego przepływ informacji w dziale planowania; Ewa DOSTATNI, Jagienka ZIELIŃSKA; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 518 – 527
 • Analiza kosztów kontroli w produkcji wyrobów medycznych – studium przypadku; Adam HAMROL, Michał ROGALEWICZ, Mariusz BOŻEK; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str.323-335
 • Logika rozmyta w ocenie alternatywnych systemów pomiarowych jako jeden z kierunków rozwoju MSA; Magdalena DIERING, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Micha ROGALEWICZ, Krzysztof DYCZKOWSKI; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 348-359
 • Systemy śledzenia pozycji w środowisku wirtualnym w aplikacji medycznej; Paweł BUŃ, Radosław WICHNIAREK, Filip GÓRSKI, Wiesław KUCZKO; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 759-768
 • Elevator Pitch i Business Model Canvas jako elementy dialogu w relacjach nauka-biznes; Magdalena DIERING, K. WALCZYK-MATUSZYK, K. DYCZKOWSKI; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 97-106
 • Analiza wpływu rodzaju niezgodności na skuteczność kontroli wzrokowej; Agnieszka KUJAWIŃSKA, Katarzyna VOGT; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 470-481
 • Poprawa ergonomii miejsca pracy a skutecznść wizualnej kontroli jakości. Studium przypadku; Agnieszka KUJAWIŃSKA, Fryderyk WACHOWIAK; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 642-653
 • Skrócenie czasu przezbrojeń poprzez działania SMED – studium przypadku; Przemysław CHABOWSKI, Justyna TROJANOWSKA, Daniel BRINK; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 507 – 517
 • Pozyskiwanie i implementacja wiedzy w procesie automatycznego projektowania wyrobów wariantowych; Przemysław ZAWADZKI, Wiesław KUCZKO; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 296-306
 • Modele kosztów jakości w kontekście rozwoju zarządzania jakością; Marta GRABOWSKA; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 360-371
 • Projektowanie dokumentacji systemów zarządzania jakością z uwzględnieniem aspektu jakości informacji; Łukasz GRUDZIEŃ; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 390-397
 • Instrumentarium doskonalenia procesów produkcyjnych – propozycja systematyki; Beata STARZYŃSKA; Oficyna Wydawnicza polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 458-469
 • Specyfika aplikacji metod SPC w złożonym procesie produkcyjnym na przykładzie odlewnictwa; Michał ROGALEWICZ, Robert SIKA , Zenon IGNASZAK; Wydawnictwo Naukowe Akapit; Polska metalurgia w latach 2011-2014; str. 357-371

ROK 2013

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH

 • Application of Agent Technology for Recycling-Oriented Product Assessment; Ewa DOSTATNI, Jacek DIAKUN, Adam HAMROL, Waldemar MAZUR; Industrial Management & Data Systems; 2013; Vol. 113, No. 6, str. 817–839
 • Influence of process parameters on dimensional accuracy of parts manufactured using fused deposition modelling technology; Filip GÓRSKI, Wiesław KUCZKO, Radosław WICHNIAREK Advances in Science and Technology – Research Journal; 2013; Vol. 7, str. 27-35
 • Zastosowanie urządzeń haptycznych w wirtualnym i hybrydowym podejściu do projektowania; Paweł BUŃ, Damian GRAJEWSKI, Filip GÓRSKI, Radosław WICHNIAREK; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 18-29
 • Wpływ organizacji przezbrojeń na efektywność zasobów technicznych; Przemysław CHABOWSKI, Krzysztof ŻYWICKI; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 71–83
 • Odtwarzanie zużytych lub zniszczonych elementów maszyn za pomocą inżynierii odwrotnej oraz technik szybkiego wytwarzani; Filip GÓRSKI, Wiesław KUCZKO, Radosław WICHNIAREK; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 7-17
 • Wpływ charakterystyk procesów na wymagania informacyjne użytkowników dokumentów procesowych; Łukasz GRUDZIEŃ; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 127-138
 • Za i przeciw planowanemu ograniczaniu trwałości wyrobów; Adam HAMROL, Zbigniew NAJLEPSZY; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 118-126,
 • Komputerowa symulacja demontażu wyrobu; Anna KARWASZ; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 109-117
 • Wpływ wybranych czynników ergonomicznych na skuteczność kontroli jakości; Agnieszka KUJAWIŃSKA, Fryderyk WACHOWIAK; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 51-60
 • Analiza wpływu wybranych czynników pracy na skuteczność na skuteczność kontroli wzrokowej; Agnieszka KUJAWIŃSKA, Katarzyna VOGT; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 40-51
 • Nieskuteczność kontroli końcowej przyczyną niskiej efektywności procesu wytwarzania; Michał ROGALEWICZ, Mariusz BOŻEK 1426-708X; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 84-96
 • Doskonalenie organizacji procesu przezbrojeń maszyn; Beata STARZYŃSKA, Paweł SMUŚKIEWICZ; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 97-108
 • Automatyzacja projektowania wyrobów wariantowych z zastosowaniem technik opartych na wiedzy; Przemysław ZAWADZKI; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 30-39
 • Wzrost efektywności przepływu produkcji poprzez zmianę systemu planowania i sterowania produkcją; Krzysztof ŻYWICKI, Justyna TROJANOWSKA; Inżynieria Maszyn; 2013; Zeszyt 1/2013, str. 71-84
 • Ocena recyklingowa wyrobów w środowisku CAD 3D; Ewa DOSTATNI, Jacek DIAKUN, Damian GRAJEWSKI, Radosław WICHNIAREK, Anna KARWASZ; Mechanik; 2013; 02.2013, CD 27 str. 1-10
 • Więzy funkcjonalne zorientowane na reprezentacje połączeń w wyrobie i ich implementacja w systemie CAD 3D; Ewa DOSTATNI, Jacek DIAKUN, Damian GRAJEWSKI, Radosław WICHNIAREK, Anna KARWASZ; Mechanik; 2013; 02.2013, CD 27 str. 1-10
 • Integracja technik wirtualnej rzeczywistosci i wytwarzania przyrostowego – hybrydowe podejscie do rozwoju wyrobu. Cz.1; Filip GÓRSKI, Adam HAMROL, Damian GRAJEWSKI, Przemysław ZAWADZKI; Mechanik; 2013; nr 3, str. 173-176
 • Integracja technik wirtualnej rzeczywistosci i wytwarzania przyrostowego – hybrydowe podejscie do rozwoju wyrobu. Cz. 2; Filip GÓRSKI, Adam HAMROL, Damian GRAJEWSKI, Przemysław ZAWADZKI; ; Mechanik; 2013; nr 4, s. 266-270
 • Elementy składowe kosztów zapewnienia jakości w publicznym transporcie zbiorowym; Marta GRABOWSKA, Jerzy KWAŚNIKOWSKI, Grzegorz GRAMZA; TTS Technika Transportu Szynowego; 2013; nr 10/2013, str. 2101-2107
 • Analiza kosztów niezgodności w publicznym transporcie zbiorowym; Marta GRABOWSKA, Grzegorz GRAMZA; TTS Technika Transportu Szynowego; 2013; nr 10/2013, str. 2109-2115
 • Kompetencje wykonawcze w procesie produkcyjnym na przykładzie praktycznym; Ewa DOSTATNI, Przemysław NIEWIADOMSKI; Zarządzanie przedsiębiorstwem; 2013; 1(2013), str. 35–42

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 • Measurment Systems Analysis Combined With Shewharts Approach; Magdalena DIERING, Adam HAMROL, Angieszka KUJAWIŃSKA; 11th International Symposium on Measurement and Quality Control (ISMQC); 2013

MONOGRAFIE NAUKOWE

 • Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się; Beata STARZYŃSKA; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; 2013
 • Zasady i metody oszczędnego wytwarzania; Edward PAJĄK; Wydawnictwo PWZS Konin; 2013
 • Application of rapid prototyping technology for manufacturing ergonomic multi-material functional prototypes; Wiesław KUCZKO, Radosław WICHNIAREK, Filip GÓRSKI; Perfekta info Renata Markisz; Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis selected problems; str. 102-112
 • Application of close range photogrammetry in solid body reverse engineering; Wiesław KUCZKO, Radosław WICHNIAREK, Filip GÓRSKI, Wojciech PTASZYŃSKI; Perfekta info Renata Markisz; Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis selected problems; str. 142-150
 • Metoda szacowania kosztów recyklingu wyrobów AGD na etapie projektowania; Ewa DOSTATNI, Anna KARWASZ, Jacek DIAKUN; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str. 298–306
 • Implementacja autorskiego narzędzia informatycznego wspomagającego wytwarzanie; Ewa DOSTATNI, Przemysław NIEWIADOMSKI Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; str.1133–1145
valentines daywishes Promise Day valentines day quotes