bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0

26 sierpnia 2020

Zasady naboru:

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń: do 30.10.2020.

Terminy zajęć:

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w zjazdach:
piątek – godz. 15.30 – 20.00;
sobota – godz. 8.00 – 14.00;

UWAGA!!! – Z uwagi na COVID-19 większość zajęć na 1 semestrze drugiej edycji zrealizowana będzie w formie zdalnej.

Profil kształcenia:

Celem studium podyplomowego jest przybliżenie koncepcji Przemysł 4.0 oraz przedstawienie technologii umożliwiających jego implementacje w przedsiębiorstwie. Słuchacze zapoznają się z możliwością zastosowania systemów informatycznych na różnych etapach cyklu życia wyrobu.

Studium kierowane jest zarówno do Słuchaczy chcących pozyskać podstawowe informacje dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie jak również dla tych którzy, chcą nabyć umiejętności w posługiwaniu się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie produktem i procesem.

Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej ( w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych) dotyczącej zastosowania nowych metod i technik informatycznych w innowacyjnym podejściu do zarządzania rozwojem produktu w koncepcji Przemysł 4.0. Cykl zajęć obejmować będzie zagadnienia w obszarze:

 • podstawy koncepcji Przemysł 4.0
 • możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w Przemysł 4.0
 • zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia wyrobu
 • definiowania wymagań dla projektowanego produktu
 • zarządzania projektem inżynierskim (organizacja zespołu projektowego, harmonogramowanie projektu, przydział zasobów projektowych itp.)
 • metod wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie
 • metodyk projektowania inżynierskich baz danych na potrzeby gromadzenia i przetwarzania wiedzy i danych o produkcie i procesie
 • nowoczesnych technik projektowania wyrobów (z uwzględnieniem ekoprojektowania)
 • nowoczesnych technik planowania procesów technologicznych opartych o narzędzia sztucznej inteligencji
 • metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją
 • symulacji procesów produkcyjnych
 • narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie cyklem życia wyrobu – PLM (integracja na poziomie danych i procesów)

Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

 • założeń Przemysłu 4.0
 • zintegrowanego projektowania wyrobu z wykorzystaniem systemów informatycznych
 • projektowania i doskonalenia procesów związanych z rozwojem wyrobu
 • realizacji procesów w nowoczesnych narzędziach informatycznych.

Strona internetowa:

www.przemysl40.put.poznan.pl

Kontakt:

Damian Grajewski – tel. 61 665 2718

damian.grajewski@put.poznan.pl

valentines daywishes Promise Day valentines day quotes