bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

STUDIA PODYPLOMOWE – INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM I PROCESEM W PRZEMYŚLE 4.0

6 kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy na II edycję studiów podyplomowych Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0.

Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej (w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych) dotyczącej zastosowania nowych metod, narzędzi i technik informatycznych w innowacyjnym podejściu do zarządzania rozwojem produktu i procesu zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0. 

Przemysł 4.0 to pojęcie związane z integracją maszyn i systemów informatycznych oraz wprowadzaniem zmian w procesach produkcyjnych, które mają na celu zwiększenie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie elastycznych zmian w procesach produkcyjnych. 

Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

―   założeń koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie

―   zintegrowanego projektowania wyrobu z wykorzystaniem systemów informatycznych

―   projektowania i doskonalenia procesów związanych z rozwojem wyrobu

―   realizacji procesów w nowoczesnych narzędziach informatycznych. 

Cykl zajęć obejmować będzie zagadnienia w obszarze:

―  podstaw koncepcji Przemysłu 4.0

―  możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w Przemyśle 4.0

―  zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia wyrobu

―  definiowania wymagań dla projektowanego produktu

―  zarządzania projektem inżynierskim (organizacja zespołu projektowego, harmonogramowanie projektu, przydział zasobów projektowych itp.)

―  metod wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie

―  metodyk projektowania inżynierskich baz danych na potrzeby gromadzenia i przetwarzania wiedzy i danych o produkcie i procesie

―  nowoczesnych technik projektowania wyrobów (z uwzględnieniem ekoprojektowania)

―  nowoczesnych technik planowania procesów technologicznych opartych o narzędzia sztucznej inteligencji

―  metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją

―  symulacji procesów produkcyjnych

―  narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie cyklem życia wyrobu – PLM (integracja na poziomie danych i procesów)

Zajęcia prowadzone są przez:

– doświadczonych inżynierów z przemysłu (Solaris Bus & Coach S.A., InfoConsulting, OrderSoft)  – praktyków m.in. w dziedzinie zarządzania projektem wdrożeniowym, integracji danych  w procesie zarządzania cyklem życia wyrobu  dla koncepcji Przemysłu 4.0, metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją

– nauczycieli akademickich specjalizujących się w dziedzinach zgodnych z tematyką studium.

Absolwenci otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydawane przez Rektora Politechniki Poznańskiej zgodne ze wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 15.11.2019 r. 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31.10.2019 r. (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

Więcej informacji na:  www.przemysl40.put.poznan.pl (już wkrótce)

lub

pod adresem e-mail: damian.grajewski@put.poznan.pl

ewa.dostatni@put.poznan.pl

lub

pod nr telefonu:         61 665 2718

61 665 2731

valentines daywishes Promise Day valentines day quotes