bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

Laboratoria

Laboratorium Wirtualnego Projektowania (Virtual Reality)

Laboratorium Wirtualnego Projektowania jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Specjalistyczne wyposażenie (urządzenia haptyczne, systemy śledzenia optycznego oraz magnetycznego, systemy projekcji stereoskopowej) pozwala na prowadzenie rożnych badań z zakresu oceny wirtualnych prototypów i procesów produkcyjnych (np. design, funkcjonalność, konstrukcja, proces montażu/demontażu, itp.). Ścisła współpraca z Laboratorium Szybkiego Wytwarzania pozwala także na innowacyjne podejście do procesu projektowania poprzez tzw. projektowanie hybrydowe, czyli połączenie fizycznych prototypów (Rapid Prototyping) z wirtualnym środowiskiem (aplikacja VR – Virtual Reality).

Doświadczony i młody zespół pracowników (w tym m.in. inżynierowie, programiści, graficy) dzięki dostępowi do różnorodnego oprogramowania z zakresu CAD, obróbki graficznej oraz aplikacji VR, pozwala świadczyć usługi z zakresu modelowania, wizualizacji, budowy interaktywnych aplikacji czy symulacji w środowisku wirtualnym.

Laboratorium wyposażone jest też w pracownie CAD/CAM, gdzie prowadzone są też badania nad automatyzacją procesów modelowania opartych na wiedzy. Dodatkowo zespół posiada także doświadczenie w zakresie inżynierii odwrotnej, bazującej na technologii skanowania 3D.

Wyposażenie:

 • rękawice 5DT DataGlove 14 z zestawem bezprzewodowym
 • urządzenie haptyczne SensAble Phantom Premium 3.0
 • urządzenie haptyczne CyberGlove CyberForce
 • hełm MH-60V zintegrowany z systemem śledzenia optycznego
 • wielko ekranowa projekcja stereoskopowa (systemy pasywne i aktywne)
 • system śledzenia optycznego i magnetycznego
 • skaner 3D
 • programowanie Autedesk Inventor, Catia V5, 3DStudio Max, Quest 3D, Eon Reality, 3D Via Composer

lab1

Laboratorium Szybkiego Prototypowania (Rapid Prototyping)

Laboratorium Szybkiego Prototypowania wyposażone jest w urządzenia pozwalające na budowę prototypów fizycznych z różnych materiałów (głównie tworzywa sztuczne) w 3 technikach:

 • modelowanie uplastycznionym tworzywem sztucznym – FDM (ang. Fused Deposition Modeling)
 • odlewanie próżniowe w formach silikonowych – VC (ang. Vacuum Casting)
 • druk przestrzenny – 3DP (ang. 3D PRINTING).

Zastosowanie technik RP jest bardzo szerokie, począwszy od weryfikacji kształtu i design’u aż poprzez możliwość analiz funkcjonalnych (klipsy, zatrzaski, itp.) aż do małoseryjnej produkcji (odlewanie w formach silikonowych).

Wyposażenie

BST 1200 firmy Dimension

lab2

Komora robocza 254x254x305 mm, dla większych prototypów możliwość składania z części
Materiał ABS
Kolory czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały, szary, czarny
Grubość warstwy 0,25 – 0,33 mm
Dokladność +-0,13 mm
Minimalna grubość ścian modelu 0,6 mm
Czas wykonania modelu od kilkudziesięciu minut do doby w zależności od wymiarów i kształtu modelu

lab3


Komora próżniowa
MCP-HEK 4/01

lab4

Komora robocza 450x425x530 mm
Materiał silikony, żywice, kompozyty, wosk, stopy niskotopliwe
Kolory dowolne zależnie od barwnika z możliwością wykonywania odlewów przeźroczystych i półprzeźroczystych
Czas wykonania modelu od kilku godzin do doby w zależności od wymiarów i zastosowanej żywicy

lab5


Z400 firmy Z-Corporation

lab6

Komora robocza 203x254x203 mm, dla większych prototypów możliwość składania z części
Materiał proszek na bazie gipsu lub skrobi, infiltracja: żywice, elastomery, cyjanoakryle, wosk
Kolory dowolny w zależności od barwnika z możliwością druku na raz tylko w jednym kolorze
Grubość warstwy 0,088 – 0,225 mm
Dokladność +-0,12 mm w plaszczyźnie xy oraz +-0,25 mm w osi z
Minimalna grubość ścian modelu 1 mm z wykonalnością zależną od kształtu modelu
Czas wykonania modelu od kilkudziesięciu minut do doby w zależności od wymiarów i zastosowanego infiltratora

Produktem końcowym Vacuum Casting jest model o własnościach fizycznych zbliżonych do wyrobu finalnego. Żywice poliuretanowe po utwardzeniu mają własności bardzo zbliżone do powszechnie używanych w przemyśle tworzyw termoplastycznych (ABS, LDPE, HDPE, PVC, PA6, PA 12 ). Technologia ta umożliwia także opracowanie narzędzi np. wkładek do form wtryskowych lub całych form do produkcji krótkich serii wyrobów prototypowych.

 

lab7

Laboratorium Statystycznego Sterowania Procesami

Laboratorium SPC (ang. Statistical Process Control, Statystyczne Sterowanie Procesami) utworzone zostało z myślą o umożliwieniu studentom Politechniki Poznańskiej zapoznania się z praktyczną stroną statystycznej oceny przydatności systemów pomiarowych stosowanych w procesach produkcyjnych, jak również statystycznych metod nadzorowania procesów produkcyjnych i sterowania nimi.

Praktyczny aspekt zajęć zapewniają ćwiczenia laboratoryjne, podczas których studenci dokonują pomiarów za pomocą warsztatowych przyrządów pomiarowych na rzeczywistych elementach produkcyjnych – pierścieni i wałeczków łożyskowych.

lab8

Zakres merytoryczny zajęć oparty jest na procedurach stosowanych w przemyśle samochodowym. Zajęcia z zakresu SPC prowadzone są w oparciu o podręcznik SPC opublikowany dla normy QS 9000. Zajęcia z zakresu MSA (ang. Measurement System Analysis, Analiza Systemów Pomiarowych) prowadzone są w oparciu o podręcznik MSA – przewodnik wydany przez Ford Motor Company dla firm z branży motoryzacyjnej.

Laboratorium wyposażone jest w podstawowe przyrządy pomiarowe ogólnego stosowania (suwmiarki, wysokościomierze, transametry, mierniki elektroniczne i zegarowe) oraz kilka urządzeń warsztatowych dedykowanych do pomiarów pierścieni.

W ramach zajęć z zakresu analizy MSA realizowane są ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Wyznaczanie wskaźników zdolności systemu pomiarowego Cg i Cgk
 2. Wyznaczanie wielkości błędu systematycznego metodą niezależnej próby
 3. Wyznaczanie liniowości systemu pomiarowego
 4. Określanie powtarzalności i odtwarzalności R&R metodą rozstępu
 5. Określanie powtarzalności i odtwarzalności R&R metodą średniej i rozstępu

W ramach zajęć z zakresu SPC prowadzone są ćwiczenia związane z projektowaniem i prowadzeniem kart kontrolnych Shewharta.

valentines daywishes Promise Day valentines day quotes