bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

Final Event projektu Aim4it

24 maja 2016

W dniu 26. kwietnia 2016. roku miało miejsce wydarzenie podsumowujące (ang. Final Event) realizację projektu Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance (akronim aim4it). Wydarzenie to miało miejsce w wiedeńskim Muzeum Transportu, a jego gospodarzem był jeden z partnerów projektu – Wiener Linien (operator transportu publicznego w Wiedniu).

Muzeum transportu – Wiedeń

Politechnika Poznańska, reprezentowana przez zespół pracowników Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, uczestniczy w realizacji projektu od 01.09.2014 roku. Liderem projektu jest Instytut Systemów Transportu (German Aerospace Center), Braunschweig, Niemcy. Konsorcjum obejmuje jedenastu partnerów (w tym dwie uczelnie) z Niemiec, Austrii oraz Polski. Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy ENT III Flagship Call 2013 Future Travelling oraz finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa ERA-NET-Transport-III/6/2014). Realizację projektu wspiera Urząd Miasta Poznania.

Głównym celem projektu aim4it jest tworzenie rozwiązań ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z transportu publicznego. W ramach projektu powstała m.in. demonstracyjna wersja aplikacji mobilnej na smartphony, ułatwiająca korzystanie ze środków komunikacji miejskiej osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami na wszystkich etapach podróży (pre-trip, on-trip, post-trip).

Agenda spotkania podsumowującego projekt w Wiedniu objęła m.in. wystąpienie lidera projektu, dra Larsa Schniedera (German Aerospace Center; Braunschweig), który omówił przebieg prac wykonanych w projekcie.

a3

Wystąpienie lidera projektu Larsa Schniedera (German Aerospace Center; Braunschweig)

a2

Po prezentacji wyników poszczególnych zadań czas na dyskusję ekspertów (trzeci od prawej: dr inż. Jacek Diakun)

W części wystawowej swoje wyniki przedstawili wszyscy konsorcjanci. W ramach stanowiska wystawowego, przygotowanego przez Politechnikę Poznańską, przedstawione zostały wyniki badań nt. potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z transportu publicznego w Poznaniu (tytuł zadania: Requirements recognition of passengers with mobility impairments on the Poznań mass transportation system ex ample) oraz porównania systemów transportu publicznego w krajach partnerów (tytuł zadania: Comparison of service performances of mass transportation in different (partner) countries).

a4

Stoisko Politechniki Poznańskiej – prezentacja wyników badań przez dr hab. inż. Beatę Starzyńską

W ww. wydarzeniu czynny udział wzięli: dr hab. inż. Beata Starzyńska, dr inż. Agnieszka Kujawińska, dr inż. Jacek Diakun oraz dr inż. Marta Grabowska z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Lista Gości – uczestników spotkania objęła łącznie ok. 80 osób.

Ostateczną datą zamknięcia projektu jest 30. czerwca 2016 roku.

valentines daywishes Promise Day valentines day quotes