bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

AUTOMATYZACJA PROJEKTOWANIA SAL OPERACYJNYCH

PEŁNY TYTUŁ PROJEKTU:
Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii w postaci zautomatyzowanego systemu projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych w firmie ALVO sp. z o.o. sp. k.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

CZAS REALIZACJI
01.2018 – 03.2019

PRZEDMIOT I CEL PROJEKTU:

Praca inżynierów powinna polegać na kreowaniu nowych rozwiązań projektowych i technologicznych. Inżynierskie programy komputerowe powinny ich w tym wspomagać i wyręczać w rutynowych pracach. Programy te przez swoje szerokie przeznaczenie nie są dostosowane do wymagań poszczególnych branż czy firm. Inżynierowie nie znajdując narzędzi ściśle dopasowanych do swoich potrzeb są zmuszeni do korzystania z wielu narzędzi, które wykonują fragmenty zadania. Przy takim podejściu praca inżyniera to wielokrotne wykonywanie ciągle tych samych małych kroków/”kliknięć” w kierunku realizacji nowego projektu.

Naszym zadaniem w tym projekcie jest zbudowanie narzędzi informatycznych ściśle dopasowanych do charakteru pracy inżynierów firmy Alvo, tak aby ograniczyć liczbę kroków/”kliknięć” o około 70% w stosunku do aktualnego sposobu pracy. Przykładowo jednym z podstawowych elementów sali operacyjnej są panele ścienne. Obecnie konstruktor każdorazowo rozmieszcza modele 3D tych paneli wewnątrz planowanej sali operacyjnej, dopasowuje ich rozmiar do długości ściany, wycina otwory pod drzwi, okna i inne oprzyrządowanie medyczne. W zmodyfikowanych panelach dobudowuje elementy montażowe i uszczelnienia. Większość z kroków oparta jest na stosowanych wcześniej rozwiązaniach ale wymaga „ręcznego” dostosowania wcześniejszych projektów do nowych wymagań. W projekcie zamkniemy wszystkie te kroki w jednym poleceniu, które pozyska informacje od inżyniera, uwzględni wcześniej wstawione do projektu elementy (drzwi, okna itd.) oraz wykorzysta wcześniejsze rozwiązania zmagazynowane w firmowej bazie wiedzy. Takie narzędzia informatyczne zostaną zbudowane dla wszystkich etapów projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych. Inżynierowie w sposób interaktywny będą wprowadzać tylko te dane, które są charakterystyczne dla realizowanego projektu, a dane stałe albo takie, których wartość można określić w sposób logiczny będą dobierane przez narzędzia informatyczne. Na podstawie tych danych oprogramowanie automatycznie wygeneruje modele CAD3D, dokumentacje 2D, programy dla maszyn CNC oraz wizualizację sali operacyjnej dla działu sprzedaży.

Co będą robić inżynierowie Alvo jeżeli nie będą musieli powtarzać tak wielu kroków? To samo co do tej pory; będą projektować i produkować najlepsze na świecie sale operacyjne – tylko szybciej.

 

PLANOWANE WYNIKI PROJEKTU:

  • Skrócenie czasu projektowania – Automatyzacja pozwoli skrócić czas projektowania jednocześnie przyspieszając uruchomienie produkcji. Planujemy zmniejszyć czas trwania fazy projektowej o około 60%.
  • Skrócenie czasu przygotowawczo-zakończeniowego – Część prac związanych z programowaniem maszyn CNC zostanie w pełni, a pozostałe w części zautomatyzowane co skróci czasy przygotowawczy Tpz.
  • Oszczędności finansowe – Zmniejszenie zapotrzebowania na pracę ludzką w fazie projektowania i przygotowania produkcji przyniesie wymierne korzyści finansowe.
  • Unifikacja i normalizacja zasad projektowania – W projekcie zostanie wykonany przegląd stosowanych w firmie zasad projektowania wyrobów, a następnie ich unifikacja i normalizacja. Dzięki temu nastąpi redukcja stosowanych w firmie rozwiązań konstrukcyjnych, co pozwala zmniejszyć liczbę oprzyrządowania produkcyjnego, programów sterujących maszynami CNC oraz ułatwia wdrażanie nowej kadry inżynierskiej.
  • Uwolnienie potencjału twórczego kadry inżynierskiej – Automatyzacja rutynowych czynności pozwoli na przesunięcie inżynierów z prac odtwórczych do prac kreatywnych. Zamiast wielokrotnie dostosowywać wcześniejsze projekty do nowych wymagań klientów, inżynierowie będą poświęcać czas na kreowanie nowych wyrobów i rozwiązań technicznych oraz na ulepszanie procesów produkcyjnych. Inżynierowie zaoszczędzony czas, który przed wdrożeniem nowej technologii poświęcali na przygotowywanie rysunków wykonawczych, czy programowania pod procesy produkcyjne, będą mogli przeznaczyć na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych.

KIEROWNIK PROJEKTU:
mgr inż. Radosław Paszkiewicz
radoslaw.paszkiewicz@put.poznan.pl

valentines daywishes Promise Day valentines day quotes